Çocuk ve Günlük: Jim Smith’in Barry Loser I am not a loser Kitabı Üzerine

Asalet Erten

Özet

Günlük çocuk edebiyatında kullanılan metin türlerinden biridir. Yaşanılanlara ışık tutmaktadır. Yazılmaları için pek çok neden vardır. Yazma alışkanlığından doğan bir istek olabileceği gibi, günü geleceğe taşıma ya da kişinin kendisiyle dertleşmesi olabilir. Okullarda günlük tutulması ödev olarak bile verilebilir. Anlaşıldığı üzere günlük hafife alınacak bir tür değildir. Hatta günümüzde popüler olan çok satan çocuk kitapları listesinde kurgusal anlatı olan günlük tarzı kitaplar ilk sıraları almaktadır. Örneğin, İngiliz yazar ve çizer Jim Smith’in Barry Loser serisi bu tür kitaplara örnektir. Resimli olan bu kitaplarda mizah unsuru ön planda olduğu için okunmaları da eğlencelidir.

Anahtar sözcükler: Günlük, mizah, çeviri, çocuk edebiyatı, çocuk okur, resimli kitap

Giriş

Çocukluk ve ilk gençlik çağlarında kişiliği pek çok şey etkiler. Ancak edebiyat bağlamında düşünülünce günlüğün yeri bambaşkadır çünkü kişinin kendine dönüp bakmasını sağlayan, gelişimini ve değişimini arttıran metin türüdür.

Hayat devam ederken insan hem güzel hem de kötü anılar yaşamaktadır. Güzel anıların uzun sürmesi, kötü anıların ise bitmesi istenir. Bu bağlamda, günlük sadece iyinin ya da kötünün ifade edildiği notlar olamaz. Bunlar geçmişin kayda geçirilmesi, yaşananların ifade edilmesidir. Günlük tutan kişi duygularını ve düşüncelerini yazarken ne kadar istese de objektif olamaz çünkü duygular ve düşünceler bir iç dökme ve rahatlama ifadeleridir. Günlüğe bu nedenle ihtiyaç duyulur.

Alev Sınar Çılgın ‘günü gününe veya belli aralıklarla muntazam yazılan anılara günlük adı verilir der (2007: 164). Ali Fuat Arıcı’ya göre günlük ‘bir kimsenin başına tarih koyarak gününü anlattığı yazı türüdür (2018: 161). Demek oluyor ki günlük adı üstünde gün gün yazılan anılardır. Günlük türünün temelini samimiyet ve gerçeklik oluşturur. Bunu başarmak da o kadar kolay değildir. Ayrıca kullanılan dil de bunda büyük rol oynar ve kalıcı olup olmadığını belirler.

Günlüklerin yazılma amaçlarını Ali Fuat Arıcı şu şekilde ifade etmektedir:

 • Yaşanan olayları unutma korkusundan kurtulmak
 • Yazma alışkanlığından kaynaklanan istek
 • Yazarın kendiyle dertleşmesini, çeşitli olay veya eserler hakkındaki düşüncelerini 
 • Yazarın kendine ve dostlarına yol göstermek istemesi
 • Yazarın şahit olduklarını veya önemli kişileri anlatmak istemesi
 • Bugünü geleceğe taşıma isteği
 • Eleştiri ve öz eleştiri yapmak (2018: 163)

Çocuk ve Günlük

Çocukların hayatı anlamasında kitabın, okumanın yani edebiyatın rolü büyüktür. Öyle ki çocuğun ailesine ve ülkesine yararlı bir birey olmasını beklemek her anne-babanın isteğidir. Bu konularda öğretmenlerinden ve diğer büyüklerinden yardım almak da isterler.

Günlükler yaşanılan zamanın adeta belgeselidir. Yaşanılanlar aslında tarihte kalmıştır ama aynı zamanda tarihe ışık tutarlar. Biyografi yazarlarına kaynak sağlarlar. Başarılı insanların günlükleri öğrencilere başarı hakkında ipucu verir ve yol gösterirler. Bu günlüklerden etkilenen çocuklar ve gençler kendilerine rol model bile bulabilir.

Günümüzde internet ortamından yoğun yararlanılması günlük tutulmasını azaltıyor gibi görünse de aslında günlükler dijital ortama taşınmıştır. Örneğin ‘blog’ sözcüğü internet günlüğü ya da e-günlük olarak algılanabilir. Kalemin kâğıtla buluşması yerini klavye ve ekrana bırakmıştır. Çok fazla donanıma gereksinim duyulmadan hazırlanan olan bloglar yani dijital günlükler hem yazılı hem de görsel olarak takipçilerine o kişi hakkında bilgi vermektedir.

Günlük tutmak çocuklar ve gençler için yazma becerilerini geliştirmek için bir pratik yapma da sayılabilir. Okullarda bazen günlük tutmak yazma becerilerini geliştirmek için özellikle yaptırılır. Bu durumda çocuk ve gençler arasından geleceğin yazarları çıkabilir ya da yazma becerisinin farkında olmayan bir çocuk bunun farkına varabilir. Bu nedenle günlük yazımı ile geleceğin yazarları kendini keşfedebilir.

Okullarda günlük yazdırılırken çocuklara örnekler gösterilir. Yazı diline itina edilmesine işaret edilir. Argo, küfür ya da sokak ağzının günlüklere yansıtılmaması gerekir. Günlük tutulmasında dikkat edilecek hususları Ali Fuat Arıcı şu şekilde belirtmektedir:

 • Günlükler çocuğun seviyesine göre açık, anlaşılır olmalıdır.
 • Konuları çocuğun ilgisini çekebilecek, hareketli olaylara dayanmalıdır.
 • Günlüklerdeki olaylar, çocuklara güzel örnek teşkil etmeli, istendik davranış kazandırma yönüyle örtüşmelidir.
 • İçtenlikle inandırıcı bir dille yazılmış olmalıdır.
 • Ağır tasvirlerle ve betimlemelerle, derin ruh tahlilleriyle örülmüş ve bilgi aktarımı niteliğindeki günlükler kullanılmamalıdır. (2018: 165)

Edebiyatta Günlük

Günlük türü, edebiyatta kullanılan bir türdür. Bu türün öncüsü İngiliz Edebiyatında 17. Yüzyılda Joseph Pepys’dir ve günümüze kadar devam etmiştir. En çok bilinen günlük ise ‘Anne Frank’ın Hatıra Defteri’ (The Diary of Anne Frank) 1947 yılında yayımlanmıştır. Yazar olmak isteyen bir genç kızın günlük notlarıdır. Bu günlük edebiyat bağlamında önemlidir çünkü günü gününe tutulmuştur ve tür olarak dikkati günlüğe çekmektedir. Bazı çocuk kitabı yazarları örneğin, Jacqueline Wilson ‘Secrets’ başlıklı kitabını bu şekilde yazmıştır. 1949 yılında Dodie Smith ilk romanı ‘I Capture the Castle’ başkarakter Cassandra’nın ağzından anlatılmaktadır (Kroupova 2017: 19).

Günlük tarzı yazılan popüler kitaplardan birisi de Sue Townsend’in ‘The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4 (1982)dir. Başlıktan anlaşıldığı üzere kendini entelektüel zanneden Adrian’ın gözlerinden 1981 ve 1982 yılları anlatılır. Jennifer Lynch’in ‘The Secret Diary of Laura Palmer’ (1990) da bir başka günlük örneğidir.

Günümüzde çok satan popüler günlük tarzı ya da kurgusal günlük diye adlandırılan kitaplara da örnek olarak Jeff Kinney’nin ‘The Diary of a Wimpy Kid’ (Saftirik Greg’in Günlüğü), Lincoln Peirce’in ‘Big Nate’ (Kocakafa Nate), Rachel Renee Russell’ın ‘Dork Diaries’ (Bir Şapşalın Günlüğü), Liz Pinchon’un ‘Tom Gates’ (Tom Gates), Jim Smith’in Barry Loser (Barry Loser) Serileri gibi kitaplar gösterilebilir

Günlük kitaplarında anlatıcı için ne dikkatini çekiyorsa, örneğin yaşanan günde baştan geçen olaylar ve düşünceler etrafında döner. Çocuk okuyucunun dikkatini çekmek için kitaplar eğlenceli olmalıdır. Bu nedenle, kitaplarda mizah unsurları, kelime oyunları ve takma adlar bolca bulunur. Resimler de bunlara yardımcı olur. Bu tür günlükler kurgusal oldukları için bu tür stratejiler kullanılır. Oysa yetişkinler için yazılan günlükler böyle değildir çünkü edebi günlükler yazardan sadık olmasını ister.

Barry Loser Kitaplarının Yazarı Jim Smith

Jim Smith 1975 yılında Londra’da dünyaya geldi. Babası pazarlama alanında çalışıyordu. Erken yaşta okumayı öğrendi. İlkokuldayken, yaz aylarında yapılacak fuarların posterlerin tasarladı. Ortaokul ve lise yıllarında gazlı içeceklerin, özellikle Cola’nın teneke kutuları ile ilgilendi ve bunları toplayıp eve götürmeye başladı. Kutuların logoları bir deftere çiziyordu.

High Wycombe’de Buckinghamshire Kolejinde grafik tasarımı, çizim ve reklamcılık eğitimi alarak 1997 yılında mezun oldu. İlk işi babasının Teddington’da açtığı dükkânın önüne ahşap bir Noel Baba figürü yapmak oldu. Bunu gören yerel bir kahve dükkânları zinciri olan Puccino kendileri için de benzer şeyler yapmasını istedi. Jim Smith halen bu işi devam ettirmektedir. 2010 yılında ise hediyelik eşya ve kart tasarladığı kendi Waldo Pancake zincir mağazalarını kurmuştur.

Aldığı Ödüllere gelince, 2013 yılında 7-14 yaş çocuk grubu için verilen Roald Dahl Yılın En Komik Kitabı Ödülünü, (The Roald Dahl Funny Prize) Barry Loser I am Still Not A Loser kitabı ile, 2017 yılında 6-8 yaş çocuk grubu için verilen The Laugh Out Loud Children’s  Book Award’ı  Future Ratboy serisi için aldı. Şimdilerde, En İyi Öğretici Edebi Eser Dalında NAACP İmage Ödülüne aday olmuştur. Okula gider.[1]

Barry Loser I am not a loser

İngiliz yazar ve çizer Jim Smith, Barry Loser serisinin ilk kitabı olan Barry Loser I am not a loser’ı 2012 yılında yayımlamıştır. Konu Barry Loser ve onun talihsiz (loser) ismi etrafında geçer. Kitap Barry’nin günlüğü olarak sunulur ve yazar Jim Smith de kitabın kapağında ‘Yazım Denetimcisi‘ olarak takdim edilir.

Kitabın kahramanı Barry Loser muhtemelen 10 yaşlarındadır. Birinci tekil anlatı kullanarak geçmiş zaman kipinde konuşur. Deneyimlerini çok abartır, hatta bazen saçmalar. Kurduğu cümleler uzun ve komplikedir. Anlatı tarzından sürekli bir hareket olgusu sezilir. Bu durum resimlere de yansımıştır. Barry etrafını öznel bir şekilde algılar çünkü olayları kendi bakış açısından anlatır ve başka bir yorumu da kabul etmez. Barry her şeyi sözel olarak abarttığı için buna eşlik eden resimler de abartılmıştır. Bu nedenle, çizimlerde karakterler de abartılmıştır ve özellikle bütün karakterlerin çok büyük burunları vardır. Adeta hepsi karikatür gibidir. Bu durum da onları komik yapmaktadır. Bir başka deyişle, mizah unsuru hem sözde hem de çizimde yapılmıştır.

Barry Loser’ın arkadaşları ile birlikte yaramazlık yapmaları, büyüklerini kızdırmaları ve okulda geçen olaylar kitap boyunca devam eder. Ama esas mesele, Barry’nin soyadının Loser olması arkadaşı

Darren Darrenofski’nin her koşulda Barry ile alay etmesi konuların odağındadır. Aslında Barry’nin renkli bir kişiliği vardır. Annesi ona ‘tatlı balkabağım‘ diye hitap ederek sevgisini göstermektedir. Barry bu durumu zavallılık olarak kabul etse de içten içe hoşuna gitmektedir.

Barry, anne ve babasıyla yaşamaktadır. Bir de büyükannesi vardır ama o başka bir evde yaşamaktadır. Annesi ev hanımıdır, babası ise bir ofiste çalışmaktadır ama Barry onun ne yaptığını bilmemektedir. Büyükanne ise oldukça yaşlıdır; gözleri zor görür, kulakları ağır işitir ve çok yavaş yürür.

Barry’nin en sevdiği arkadaşı Bunky’dir. En sevmediği arkadaşı ise Darren Darrenofski’dir. Diğer karakterlere gelince, Bay Karmakarışık, Bay Karmakirpi ve Bay Koops öğretmenlerdir. Sınıfın öğrencileri ise Süper Kızlar Sharonelle ve Donnatella, Jocelyn İncedal, Tracey Sardalya, Fay Snoggles, Anton Küflü, Stuart Teknikkafa ve Bayan Trampet Surat’ın İkizleri’dir.

Barry, karşısındaki arkadaşlarına özellikle Darren Darrenofski’ye aşağılayıcı ifadelerle hitap eder. Darren de ona ‘Zavallı’ (Loser) diye karşılık verir. Aslında her şey Darren’in Barry’nin okuluna gelmesiyle Barry’nin dünyası daralır. Kitap böyle başlar. Darren gelmeden önce okuldaki en popüler çocuklardan biri Barry’dir. Barry popüler kelimesi yerine ‘havalı’ demeyi tercih etmektedir. Bunun nedeni arkadaşı Bunky ile en sevdikleri çizgi film olan ‘Geleceğin Fare Adamı’ndan akıllarda kalan bir şeydir. Havalı Çete olarak Barry ve Bunky bu filmi izleyip onu taklit ederler.

Öğle aralarında Havalı Çete diğer çocuklar için televizyon gösterileri yapar. En sevdikleri karakter Otomat Anne’dir. Barry yeni aldıkları çamaşır makinesi kutusundan kendisine otomat kostümü yapar, içine girer. Arkadaşı Bunky de onu oynar. Kostüm o kadar müthiştir ki onu gerçek sanıp Jocelyn İncedal bir kutu diyet Fronkle gazozu almaya çalışır. Ertesi gün Darren gazoz kapağını fırlatıp, kapak kostümün bozuk para deliğinden içeri girince herkes kahkahalara boğulur.

Barry için büyükannesi Harumpadunk önemlidir. Posta yoluyla evlat edindiği bir filin hortumunu ısıtacak bir burunluk örer. Bu sayede Barry ertesi gün okula bu parlak sarı yün burunla gider. Ancak burnundan etrafı göremediği için zaman yavaş geçmektedir. Bu arada Darren de Fronkle göbeğiyle koşarak gazoz kapaklarını fırlatıp ‘Zavallı’ şarkısını söylemektedir.

Burunluktan sonra Barry’nin yeni oyunu büyükbabasının ampul değiştirmek için kullandığı cambaz ayaklıklar olur. Okula kadar Bunky ile yarışırlar ve üç adım sonra Barry okula varır ama Bunky’nin okula varması ise dokuz saat sürer. Bay Karmakarışık onu bu görüntüsü ile derste istemediği için sınıftan dışarı yollar ve ağaç gibi dikilmesini ister. Ama spor dersinde beden öğretmeni Bay Koops ona cambaz ayaklıklarını çalıştır diye bağırmaktadır. Barry koşarken Darren’in ayaklarına poster yapıştırdığını görememiştir. Sinirle eve dönünce derhal odasına çıkar. Ertesi gün, Barry karton kutudan gazoz kapakları gazoz yaptığı robot ile okula gider ve herkes kaçacak yer aramaktadır.

Cumartesi günü Büyükanne, Barry ve Bunky iki kupona üç kişi hakkını kullanarak kuaföre gitmeye karar verirler. Yolda büyükannenin arkadaşı Doreen’in ayağı takılıp yere düşünce takma dişini kanalizasyona düşürdükten sonra bastonuyla alıp yeniden taktığını öğrenirler. Kuaför Harry, Bunky ile konuşmaya daldığından Barry’nin kafasının arkasından fırlamış dev bir saç tepesi oluşur. Kocaman kafası daha da iri olmuştur.

Hafta sonu Darren’in babasının duvar kâğıdı sergisine giderler. Pazartesi günü, Barry saçları yüzünden mutsuzdur ve çözüm yolu olarak havaya kalkan saçlarını yatıştırmak için Fronkle gazozu içip tükürüğü ile saçını yapıştırır. Sınıfta Barry ile Darren’in dövüşeceğini Anton Küflü ilan eder. Herkes ‘kavga’ diye tezahürat yapmaya başlar. Barry onun nefesinde Fronkle kokusunu hissetmektedir. Dahası pantolonu

Fronkle çişinden sırılsıklam olmuştur. Ancak kavga olmadığı için mutludur. Sadece altına işediği için kendisini zavallı hissetmektedir.

Eve döndüğünde Bunky’den okulda yetenek yarışması olacağı haberini alır ve Otomat Anne kostümüyle bu yarışmayı kazanacaklarını düşünürler. Aslında Barry’nin fikri şöyledir. Darren’e yeni bir Fronkle gazozu çeşidinin çıkacağını söyleyecektir ama böyle bir şey yoktur. Bu kendisine yalan olarak açıklandığında kendisini zavallı gibi hissedecektir.

Yarışmaya bütün okul hazırlanmaktadır. Darren Stuart Teknikkafa’ya gazoz kapakları fırlatıp çöp kutusuna bağlanan trafik konisini döndürmektedir. Buna Bay Koops engel olur ve Darren’e koşma cezası veriri. Darren’in biraz aklı başına gelmeye başlamıştır çünkü artık Barry’e zavallı dememekte ve gazoz kapaklarını fırlatmamaktadır. Merak ettiği şey Muzlu Fronkle Gazozunun ne zaman çıkacağıdır. Ayrıca yarışmayı kendilerinin kazanacağını söylemektedir.

Ertesi hafta Barry ve Bunky muzipliklerine devam etmektedirler. Bayan Trampet Surat’ı markette kızdırırlar, evinin önünden geçerken ‘Trampet Surat bir zavallı‘ şarkısını söylerler. Çok eğlenmektedirler.

Yarışmanın olacağı akşam annesi Barry’e ‘bol şans tatlı balkabağım’ der ve sarılır. Yarışmayı organize eden Bay Karmakarışık endişeli ve heyecanlıdır. Sahneye önce Anton Küflü ve görünmez arkadaşı çıkar, sandviçlerle ilgili konuşma yapar. Bu arada döşemenin kapağı açılmış ve Fay Snoggles içine düşmüştür. Bay Karmakarışık Barry’i Fay’i kurtarmak için görevlendirir. Kapak sahnenin tam ortasındadır. Annesinin kendisine bağırmasını duymak istemediği için Barry Anton’un sandviç açıklama tahtasının arkasına saklanır ve tahta ile birlikte ilerler ama kapaktan içeri kayıp döşeme tahtasının içine düşer. Aramaları sonucu Fay’in sahnenin altında olmadığını anlar.

Süper Kızların dansları sahnede yer alır. Barry’nin sırasının gelmesine bir kişi kalmıştır ve paniklemeye başlar. Ama alkış seslerinden kimse onu duymaz. Bu arada sivri dişli tespih böceğinin kendisini yemesinden korkar. Bunky de Darren’e Barry’nin babasının yanında altı kutu Muzlu Fronkle Gazozu var diye bağırır. Bu esnada Barry de bulabildiği deliklerden salona bakmaktadır ama gördüğü şey sadece ayaklardır. Ama anneannesine sesini duyurur ve ‘kapağın kaldıraç kolu perde arkasında çabuk oraya git’ der. Bu sırada Bay Karmakarışık ‘Barry Loser gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu için gösteri iptal edilmiştir ‘diye anons yapar.

Tam bu sırada Bunky kutuyu kafasının üzerine getirip yerleri çizmeye başlar. Kapak açılır ve Otomat Anne kostümü yukarıdan Barry’nin kafasına iner ve platform yükselmeye başlar. Barry sahneye çıkınca herkesi görür. Ağzındaki sakızla da kendisini çok havalı hisseder. Gösteri başlar, rollerini oynarlar ve Barry’nin annesi çok mutlu olur. Daha sonra Trampet Surat’ın İkizleri sahne alır. Seyirciler onları sevmiştir bu yüzden gösterileri uzun sürer.

Yarışmanın sonunda Birincilik Ödülünü ‘eğlenceli ve gerçekçi bir zavallılık portresi‘ gösterileri nedeniyle Trampet İkizler alır. İkincilik Ödülünü Darren ve Stuart alır. Ayrıca Fay Snoggles’ın babası kendilerine bir aylık Fronkle Gazozu verir. Fakat Muzlu Fronkle Gazozunun çıkmayacağını öğrenince Barry’e çok sinirlenmiştir. Üçüncülük Ödülünü Barry ve Bunky almıştır.

Ertesi gün bir yerel gazete okuldaki yetenek yarışmasından haber yapar. Ön sayfada Fronkle banyosu yapıp Fronkle gazozu içen Darren’in fotoğrafı vardır. Trampet Kızlara gelince, çok ünlü olurlar ve kendilerine güvenlik görevlisi tutmak zorunda kalırlar. Yarışmadan sonra Bay Karmakarışık Barry’nin büyükannesinin evine sık sık gitmeye başlar. Hatta Barry’e ‘ben de Havalı Çetenize katılabilir miyim? diye sorar.

Birkaç gün sonra okul bahçesinde Darren ‘bir Loser olsan da sana zavallı dediğim için özür dilerim‘ der. Barry de ona ‘timsaha benzesen de, Muzlu Fronkle hakkında yalan söylediğim için özür dilerim ‘diye karşılık verir. Birlikte gülerler ve her şey tatlıya bağlanır.

Barry Loser I am not a loser Çevirisi ile İlgili Bazı Notlar

Kitap Türkçeye Eda Aksan tarafından çevrilmiştir. Aksan 27 yıldır yayın piyasasında çalışmaktadır. Türkiye’nin önde gelen yayınevleri için kitap çevirmenliği, redaksiyon ve dergi editörlüğü yapmaktadır. 80’den fazla kitap çevirisi bulunmaktadır. Bir tane de deneme kitabı vardır. Ayrıca alt yazı çevirisi, belgesel çevirisi de yapmaktadır. Hayali ise polisiye ve çocuk romanlarını okuyucuyla buluşturmak istemesidir.[2]

Kitap Martı Yayınlarının, Genç Martı dizisi içinde yayımlanmıştır. Seride beş tane daha Barry Loser kitabı vardır. Bunlar da yine aynı çevirmen tarafından çevrilmiştir.

Kitabın dili günlük tarzı olmasından dolayı biraz konuşma diline yakındır. Bu durum çeviride de yansıtılmıştır. Kitap sayfalarının numaraları hem kaynak metin hem de hedef metinde aynıdır. Yani her ikisinde de 240 sayfadır. Resimler de aynen korunmuştur.

Çeviri stratejisi açısından yerlileştirme yöntemi kullanılmıştır. Örneğin, ‘beşlik çakması‘ deyimi, ‘otomat anne ‘kullanımı, ‘zavallı ‘ sıfatı, ‘ birlikte takılmak‘ , ‘kapa çeneni’, ‘yere yapışmak‘ deyişleri mevcuttur.

Mizah unsuru kitapta önemli olduğu için yerlileştirme yöntemi çeviride tercih edilmiştir. Bu durum çocuk okur açısından okumayı kolaylaştırmaktadır. Çevrilen takma adların yan anlamları mizah unsuruna katkı sağlamaktadır ve ayrıca karakterlerin kişiliğini yansıtmaktadır.

Özel adların çevirisine gelince, bazı adlar aynen korunmuş bazıları ise çevrilmiştir. Örneğin, Mr. Hodgepodge   Bay Karmakarışık, Mr Hodgehog Bay Karmakirpi, Anton Mildew   Anton Küflü, Stuart Shmendrix   Stuart   Teknikkafa, Tracy Pilchard  Tracy Sardalya,  Jocelyn Twiggs  Jocelyn  İncedal, Mrs Trampet Face  Bayan Trampet Surat olarak çevrilmiştir. İlk adlar aynen korunmuş ama soyadları çevrilmiştir.

Başlıkta kullanılan Barry Loser çevrilmemiş aynen korunmuştur. Ancak I am not a loser alt başlığı ‘Ben zavallı değilim‘ olarak çevrilmiştir çünkü ‘ zavallı ‘ sözcüğü kitabın kalbine yerleşmiş bir sıfattır ve çevrilmesi gerekir. Yazar kitabın kapağında kendisine atıfta bulunmuştur ve ‘Spellchecked by Jim Smith ‘ifadesi‘ Yazım denetimcisi Jim Smith‘ olarak çevrilmiştir.

Sonuç

Popüler olan ve çok satanlar listesinde yer alan, pek çok dile çevrilen Jim Smith’in Barry Loser serisi çocuk okurların zevkle okudukları, okurken eğlendikleri ve komik buldukları kitaplar arasındadır. Kitabın resimli olması da okumaya ayrı bir boyut katmaktadır. Kitaptaki karakterlerin büyük burunlu olmaları onlara karikatür görünümü vermektedir ancak bu durum onları komik yaptığı için mizah unsuru ön plana çıktığından kitap eğlenceli olmaktadır. Kitap günlük tarzı olduğu için iri puntolu el yazısı ile yazıldığından bu da kitabın okunmasını kolaylaştırmaktadır. Anlaşılıyor ki çocuk okurların beğenisini kazanan bu kitap daha uzun yıllar okunmaya devam edilecektir.

Kaynakça

Arıcı, Ali Fuat (2018) Çocuk Edebiyatı ve Kültürü, Ankara: Pegem Akademi.

Çılgın, Alev Sınar (2007) Çocuk Edebiyatı, İstanbul. Morpa Kültür Yayınları.

Kroupova, Johana (2017) Translation of Children’s Narratives in Fictional Diaries, yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Smith, Jim (2012) Barry Loser  I am not a loser, London: Egmont UK  Ltd.

İnternet Kaynakları

www.waldopancake.com / life- story

www.tr.linkedin.com


[1] (Çevrimiçi) www.Waldopancake.com/ life- story, 8.04.2021

[2](Çevrimiçi) www. tr.linkedin.com, 8.04.2021

Bu yazıyı paylaşın
error: İçerik koruma altındadır!!
Scroll to Top