Dergimiz,
bağımsız nesnel, akademik gerçekliğe dayanan
edebiyat olanla ilgili olan,
edebiyat estetik değerleri, kuramsal ölçütleri öne çıkaran
çocuk gerçekliği
çocuk eşitliği
çocuk özgürlüğü
evrensel insan hakları,  kadın erkek eşitliği,  çocuk haklarına saygılı ve özenli; aykırı durumlarda eleştirel olan
çocuk ve gençlik edebiyatını   salt edebiyat olarak ele alan  ve böyle alınması için çaba gösteren
(bu alandan eğitim sistemi de yararlandığı için sistemin bileşenleri alana müdahale hakkını kendinde görmektedir. Dergimiz bu anlayışla hemfikir değildir)
bu  edebiyat alanının  saygın bir  alan olarak kabul edilmesi için akademik çaba gösteren
bir  dergi olmayı kendine temel ilke edinmiştir.

error: İçerik koruma altındadır!!
Scroll to Top