8. Sayı Özgün Yazılar

Gençlik Edebiyatında “(A)normal Anne”nin Çeviriyle İmtihanı: Epsilon Gençlik Kulübünden Bir Örnek

Büşra Yaman Giriş Çocuk ve gençlik edebiyatında anne-çocuk ilişkisinin kutsallığı tema olarak sıkça ele alınmasına karşılık idealize edilen bu ilişkiye gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşan ve sorunsallaştıran önemli edebiyat eserleri vardır. Anne figürünü “iyilik timsali” ya da “melek” olarak ele almak yerine birey olarak çeşitli çelişki, yetersizlik ve sorunlarıyla yansıtmaya çalışan bu eserlerden biri, Jacqueline […]

Ölen Annesini Arayan Çocuğun İzinde Edebiyat

Nurcan Demir Hayat zamanlı yahut zamansız, beklenen ya da apansız gelen kayıplarla yüzleştirir bizleri. Kaybın ardından yaşanan sadece yas değildir. Ölümle birlikte hiç bilinmeyen birçok duyguyla tanışılır çünkü kaybedilen insanın gidişi ardında zamanla iyileşmesi gereken derin bir yara ve yeri hiç dolmayacak çok büyük bir boşluk bırakır. Nitekim geride kalanlar ömürleri boyunca bu boşluğa alışmak

Masalların Ölü Anneleri

Yasemin Yılmaz Yüksek Masallarda cinsiyet kimliklerinin nasıl inşa edildiğine bakıldığında, stereotipik karakterlere bahşedilmiş belirli toplumsal rollerin ön plana çıktığı görülür. Erkek, yönetici (kral) ve kurtarıcı (prens, avcı) görevlerini üstlenirken kadın kimliği, anne ve anne olmayan olarak ikiye ayrılır. Bu gruplandırmada doğurganlığa sahip karakterler masalların başında iyi kalpli kraliçeler olarak resmedilirken, anne olma potansiyeline sahip prensesler

Anne ve Çocuğun “Hastalıklı” İlişkisine Anlatı ve Psikanaliz Perspektifinden Disiplinlerarası bir Yaklaşım

Melisa Ayşegül ÇAL Yaratmak sözcüğünün yalnızca “yaratan” a ait olduğu söylenir. Peki ya yaradan kendine has özelliklerinden birini, insan ırkı uyarınca, yalnızca dişil yaratılarıyla paylaşırsa? Yaratanın yaratısı ile olan ilişkisi hiçbir zaman normal kıstaslar dahilinde ol(a)mamıştır. Bir yazar ve kitabı, Frankenstein ile doktoru, bir hayvan ve yavrusu hep aynı kaotik ilişkiyi karakteristiğinde bulundurur. İnsan ırkının

error: İçerik koruma altındadır!!
Scroll to Top