9. Sayı Film Listesi

Edebiyatın Çocuk Kalbinde Baba Olmak

Nurcan Demir Bireylerin düşünme ve yaşam biçimlerinin oluşmasında, karakter gelişimlerinin şekillenmesinde ve hayatlarını anlamlandırmalarında; içinde yaşadıkları toplumun coğrafyası, sosyo-kültürel, ekonomik ve tarihsel yapısı doğrudan etkilidir. Bu etkinin yoğunluğu, yine aynı sebeplerden, kadın ve erkek cinsleri üzerinde farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, mevcut sosyal koşullar altında kişilik gelişimlerini tamamlayan ve toplumsal rolleri belirlenen bireylerin kurdukları ikili ilişkiler, aile […]

Baba ve Çocuk Konulu Filmler

Baba ve Çocuk Konulu Filmler Nüseybe Hilal Zorlu Babaların özellikle ailesine ve çevresine karşı sergiledikleri davranışlar, erkek çocukların ilerideki karakterinin belirleyicisidir. Erkek çocukları için baba bir rol model niteliğindedir. Kız çocukları açısından değerlendirmek gerekirse, kız çocukları babalarının ve akabinde abilerinin davranışları üzerinden erkek dünyasını tanımlar ve yine onların davranışları üzerinden karşılarındaki erkeğin davranışlarının kendilerince doğruluğunu

error: İçerik koruma altındadır!!
Scroll to Top