Amerikan Yerli Edebiyatında Yatılı Okul Deneyimi

Joseph Bruchac & John Smelcer

Amerikan Yerli edebiyatının en yaygın temalarından biri yatılı okul deneyiminin yüzyılı aşkın süren etkisidir. 1879’dan 1960’ların ilk yıllarına kadar federal hükümet Amerika yerlilerinin okul çağındaki çocuklarını uzak bölgelerdeki yatılı okullara göndererek asimile etmeye çalıştı. Bu yatılı okullardaki yerli çocukların Batının gelenekleri, dili, eğitimi ve diniyle (sürecin bir parçası Hıristiyanlığa geçişti) yavaş ve kalıcı bir şekilde şekillendirileceği düşünülüyordu. Yerli çocuklar yasal olarak devlet tarafından kaçırıldılar ve kültürel kimliklerini yok etmek amacıyla oluşturulan bu kurumlara gönderildiler. Çalınmış kuşaklar ortaya çıktı. Ordu modeline göre yapılandırılan yatılı okulların çoğunda oğlanların uzun saçlarını kesmesi, üniforma giymesi ve askeri tatbikatlara katılması gerekiyordu.

C:\Users\Hp\YandexDisk\Ekran görüntüleri\2022-12-14_00-10-38.png

Navajolu genç Tom Torlino’nun 1882 yılında Carlisle’deki yatılı okula gelişi ve gelişinden kısa bir süre sonraki hali (fotoğrafı profesyonel fotoğrafçı John N. Choate çekmiştir; Carlisle’deki yatılı okulun “medenileştirici etkisini” geniş kitlelere duyurmak ve hem ABD hem de nüfuzlu beyaz patronlarının desteğini almaya devam etmek amacıyla yerli öğrencilerin fotoğraflarını çektiren Pratt Choate’yi para karşılığında çalıştırıyordu)

Tüm bu uygulamalar, yerliler için kurulan yatılı okulların ilkini ve şüphesiz en etkilisini hem kuran hem yöneten kişiye bağlıydı. Bu kişi, Kırmızı Nehir Savaşında 10. Süvari Birliğinde subay olarak görev yapan Yüzbaşı Richard Henry Pratt’ti. Savaş sona erdiğinde, 1875 yılında Florida’nın St. Augustine bölgesinde bulunan Fort Marion’da (günümüzdeki ismi Castillo de San Marcos) esir alınan 72 yerli Pratt’e verildi. Pratt’in esirleri “dönüştürme” başarısı Carlisle Yatılı Okul modelini geliştirmesine yol açtı. Bu okulların ilki olan Carlisle Yerli Endüstri Meslek Okulu 1897 yılında Pennsylvania’nın Carlisle bölgesinde kuruldu. Pratt 1892 yılında yaptığı konuşmasında, benimsediği ilkeyi şu şekilde ifade etmiştir: “Büyük çoğunluk, iyi olan tek Yerlinin ölü Yerli olduğunu söylemiştir.[1] Bir anlamda bu duyguyu paylaşıyorum; ancak şu şekilde: Yerlilik tamamen öldürülmelidir. Yerlilerin içindeki yerliliği öldürüp onları kurtarın.”

C:\Users\Hp\YandexDisk\Ekran görüntüleri\2022-12-14_00-12-45.png

1895 yılında Carlisle Yerli Endüstri Meslek Okulu (fotoğraflar Yale Üniversitesi Beinecke Kütüphanesindeki Richard M. Pratt Arşivlerine aittir)

C:\Users\Hp\YandexDisk\Ekran görüntüleri\2022-12-14_00-14-51.png

Carlisle Yerli Endüstri Meslek Okulu, 1902 (yıl fotoğrafın altına kurşun kalemle not edilmiştir)

Yerlilerin gönderildiği yatılı okullar Yerli insanları tamamen dönüştürmek, kabile kimliğini yok etmek, dillerini, dinlerini, görenek ve geleneklerini ortadan kaldırmak için inşa edilen yerlerdir. Öğrenciler Yerli dillerini konuşurken yakalandıklarında –genelde ağır bir şekilde– cezalandırılırlardı. Bodrum katlarında ya da kazan dairelerinde günlerce yemek ya da su verilmeden kilitli tutulan öğrencilere dair pek çok hikâye vardır. Bu yatılı okulların en yaygın olduğu dönemde tüm Amerika’da yerliler için 153 tane yatılı okul vardı. Benzer uygulamalar Kanada’nın yerlileri İlk Milletlere ve Avustralya’nın yerlileri Aborjinlere de yapılmıştır.

Yatılı okulların ilk yıllarında binlerce çocuk daha önce bağışıklıkları olmaması nedeniyle başta trahom, grip ve verem olmak üzere çeşitli hastalıklardan öldüler. Hükümet salgın hastalıkları yerlilerin getirdiği iddiasını ısrarla savunarak Yerlilerin fiziksel olarak daha güçsüz olduklarını ve bu nedenle hastalığa yakalandıklarını ortaya attı. Daha kötüsü öğrenciler her zaman genç değildiler. Chiricahua Apache kabilesiyle yaşanan durumda olduğu gibi (Geronimo Apache kabilesine mensuptu), bazen yerliler (tüm kabile) savaş esiri olarak Florida’ya ve sonra Arkansas’a götürüldükten sonra, evli ve çocuklu genç erkekler ve kadınlar arasından Pratt Carlisle’deki okul için öğrenci seçiyordu. Yerlilerin çoğu ya tüberkülozdan hayatlarını kaybettiler (ve Carlisle mezarlığında yatmaktadırlar) ya da ölümcül hastalığa yakalanan ailelerine hastalığı tekrar bulaştırmak için geri gönderildiler.

C:\Users\Hp\YandexDisk\Ekran görüntüleri\2022-12-14_00-16-35.png

Carlisle Yerli Okulunun mezarlığı (1885)

Bu yatılı okullarda çocuk istismarı ve pedofili son derece yaygındı. Mağdurlar bazen istismarcıların kendisiydi. Öğrenciler o kadar çok kötü muamele görüyor, soyutlanıyor, yalnızlaştırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyordu ki bu okullara giden birçok öğrenci yetişkin olduğunda bile okul deneyimlerinden nadiren bahsediyorlardı. Yerlilerin gönderildiği yatılı okullardaki pedofili vakaları henüz son yıllarda kamuoyu gündemine taşındı; çünkü bunları yaşayan büyüklerimiz kişisel deneyimlerini paylaşma cesaretini yeni buldular.

Yerlilerin gönderildiği yatılı okul sisteminin ölümcül etkilerini ortaya koymak kolay olsa da, karmaşık bir şekilde yerlilere iyilikleri de dokunmuştur. Amerikan Yerlisi kimliğini yok etme amacı olan bu yatılı okullar ironik bir şekilde ve pek de bilinçli olmaksızın bu amaçlarının tersine hizmet etmiştir. Tüm ülkenin farklı kabilelerinden gençleri bir araya getirerek kabileler arası hayat boyu süren arkadaşlıkların temelini atmıştır. Ayrıca kabileler arası evlilikler 20. Yüzyılda yeni bir ruh olarak Pan-Yerliciliğin[2] doğmasına katkıda bulunmuştur (Amerikan Yerlisi yazarların birçoğunun üst kuşaklarında karma kabile evlilikleri vardır).

Birçok yerli, yatılı okulların onlardan beklediği gibi hizmetçi ya da vasıfsız işçi olarak hayatlarına devam etmek yerine, kendi insanları için eğitimlerini sürdürmeye devam etti. Geleneksel yollara reddetmeyerek, yerli toplumun liderleri olarak hukuk, sanat dâhil birçok uzmanlık alanında Yerlilerin haklarını ve kimliğini savunmaya devam ettiler; Amerikan Yerli kültürünün dayanıklılığını ortaya koyarak yerliliğin yaşayan ruhuna tanıklık ettiler.

Yatılı okullara gönderilen yerli çocukların yaşamları sonsuza kadar değişti. Evlerini terk etmek bu çocukların seçimi olmamasına rağmen birçoğu evine döndüğünde toplumdan dışlandı. Yatılı okuldan sonra değişen koşullara uyum sağlayamayan birçok öğrenci dışlanmış ve alkolik bireyler olarak kötü koşullarda yalnızlık içinde yaşadı. Yatılı okul deneyimi Amerikan Yerlilerinin üstünde kalıcı bir iz bıraktı. Örneğin; Amerika tarihinde Yerli dillerinin pek çoğunun kaybolmasının izleri bu döneme kadar geri sürülebilir. Çağdaş Amerikan Yerli edebiyatının yazarları bu yatılı okullara gönderilecek kadar yaşlı olmasalar bile, yerli edebiyatının şiir, kısa öykü, deneme, roman ve tiyatro oyunlarından oluşan kanonu yatılı okul deneyimine sık sık referans vermektedir. Yazarların genç olmalarına rağmen, ebeveynlerinin ve daha üst kuşaklarının deneyimlerinden bir şekilde etkilendikleri şüphe götürmez. 2013 yılında yayımlanan Native American Classics[3] antolojisinde ilk sırada yer alan “After a Sermon at the Church of Infinite Confusion” başlıklı şiir ve “The Soft-Hearted Sioux” başlıklı öyküde kuşaklar arası bu etkiyi görebilirsiniz.

ABD’de ve Kanada’da Amerikan Yerlilerinin Yatılı Okul Deneyimleri Üstüne Yapılan Çalışmalardan Bir Kaynak Derlemesi

Kitaplar:

Adams, David Wallace. Education for Extinction: American Indians and the Boarding School Experience, 1875-1928. Lawrence: University Press of Kansas, 1995.

Archuleta, M., Child, B. and Tsianina Lowawaima. Away from Home: American Indian Boarding School Experiences, 1879-2000. Phoenix: Heard Museum, 2000.

Barman, Jean, Yves Herbert and D. McCaskall (Eds.). Indian Education in Canada, Vol. 1: The Legacy. Vancouver: Nakota Institute/University of British Columbia Press, 1986.

Bordewich, Fergus M. Killing the White Man’s Indian: Reinventing Native American’s at the End of the Twentieth Century. New York: Doubleday, 1996.

Breaking the Silence: An Interpretive Study of Residential School Impact and Healing as Illustrated by Stories of First Nations Individuals. Ottawa: Assembly of First Nations, 1994.

Bruchac, Joseph, Smelcer, John, & Tom Pomplun (Eds.). Native American Classics: Graphic Classics Volume 24. Eureka Productions, 2013.

Caldwell, George. Indian Residential Schools: A Research Study of Nine Residential Schools in Saskatchewan. Ottawa: Canadian Welfare Council, 1967.

Champagne, Duane (Ed.). Contemporary Native American Cultural Issues. Walnut Creek: AltaMira Press, 1999.

Child, Brenda J. Boarding School Seasons: American Indian Families, 1900-1940. Lincoln, University of Nebraska Press, 1998.

Churchill, Ward. Indians Are Us? Culture and Genocide in Native North America. Maine: Common Courage Press, 1994.

—–. A Little Matter of Genocide: Holocaust and Denial in the Americas, 1492 to the Present. San Francisco: City Lights, 1997.

—–. Kill the Indian, Save the Man: The Genocidal Impact of American Indian Residential Schools. San Francisco: City Lights, 2004.

Cobb, Amanda. Listening to our Grandmothers’ Stories: The Bloomfield Academy for Chickasaw Females, 1852-1949. Lincoln: Nebraska UP, 2000.

Coleman, Michael. American Indian Children at School, 1850-1930. Jackson: University of Mississippi Press, 1993.

Cooper, Michael L. Indian School: Teaching the White Man’s Way. New York: Clarion Books, 1999.

De Cora, Angel. The Department of Indian Art (teacher’s booklet). Carlisle: Carlisle Indian School, 1908.

DeJong, David H. Promises of the Past: A History of Indian Education in the United States. Golden: North American Press, 1993.

Ellis, Clyde. To Change Them Forever: Indian Education at the Rainy Mountain Boarding School, 1893-1930. Norman: University of Oklahoma Press, 1996.

Ellis, Pearl. Indian Americanization Through Homemaking. Los Angeles: Wetzel, 1929.

Fortunate Eagle, Adam. My Life in an Indian Boarding School. Norman: University of Oklahoma Press, 2010.

Fournier, Suzanna and E. Crey. Stolen from Our Embrace: The Abduction of First Nations Children. Vancouver: Douglas & McIntyre, 1997.

Furniss, Elizabeth. Conspiracy of Silence: The Case of the Native Students at St. Joseph’s Residential School, 1891-1920. British Columbia: Cariboo Tribal Council, 1991.

—–. Victims of Benevolence: Discipline and Death at the Williams Lake Indian Residential School, 1891-1920. British Columbia: Cariboo Tribal Council, 1991.

Grant, Agnes. No End of Grief: Indian Residential Schools in Canada. Winnipeg: Pemmican Press, 1996.

Greymorning, Stephen (Ed.). A Will to Survive: Essays on the Politics of Culture, Language and Identity. Boston: McGraw Hill, 2004.

Haig-Brown, Celia. Resistance and Renewal: Surviving the Indian Residential School. Vancouver: Tillacum Library, 1988.

Holt, Marilyn. The Orphan Trains: Placing Out in America. Lincoln: University of Nebraska Press, 1992.

Hoxie, Frederick. A Final Promise: The Campaign to Assimilate Indians, 1880-1920. Lincoln: University of Nebraska Press, 1985.

Hyer, Sally. One House, One Voice: Native American Education at Sante Fe Indian School. Sante Fe: Museum of New Mexico Press, 1990.

Jaimes, M. Annette (Ed.). The State of Native America: Genocide, Colonization and Resistance. Boston: South End Press, 1992.

Johnston, Basil. Indian School Days. Norman: University of Oklahoma Press, 1989.

La Flesche, Francis. The Middle Five: Indian Schoolboys of the Omaha Tribe. Madison: University Press, 1963.

Lindsey, Donald F. Indians at Hampton Institute, 1877-1923. Chicago: University of Illinois Press, 1995.

Kelly, Lawrence C. The Assault in Assimilation: John Collier and the Origins of American Indian Policy Reform. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1983.

Knockwood, Isabella. Out of the Depths: The Experiences of Mi’kmaw Indian Children at the Residential School at Shubenacadie, Nova Scotia. Lockeport: Roseway Books, 1992.

Lomawaima, K. Tsianina. They Called it Prairie Light: The Story of the Chilocco Boarding School. Lincoln: University of Nebraska Press, 1994.

McBeth, Sally J. Ethnic Identity and the Boarding School Experience of West-Central Oklahoma Indians. Washington DC: University Press, 1983.

McDonnell, Janet A. The Dispossession of the American Indians, 1887-1934. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Miller, J. R. Shingwauk’s Vision: A History of the Indian Residential Schools. Toronto: University of Toronto Press, 1996.

Milloy, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879-1986. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1999.

Nuu-chah-nulth Tribal Council. Indian Residential Schools: The Nuu-chah-nulth Experience. Port Albert, Nuu-chah-nulth Tribal Council, 1996.

Olsen, Sylvia, Rita Morris and Ann Sam (Eds.). No Time to Say Goodbye: Children’s Stories from the Kuper Island Indian Residential School. Victoria: Sono Nis Press, 2001.

Priest, Benson. Uncle Sam’s Stepchildren: The Reformation of the United States Indian Policy, 1865-1887. Lincoln: University of Nebraska Press, 1975 reprint of 1942 original.

Prucha, Paul. The Churches and the Indian Schools, 1888-1912. Lincoln: University of Nebraska Press, 1979.

Riney, Scott. The Rapid City Indian School. Norman: University of Oklahoma Press, 1999.

Makaleler, Resmi Evraklar ve Yayımlanmamış Çalışmalar:

Adams, David W. “The Federal Indian Boarding School: A Study of Environment and Response, 1879-1918.” (Dissertation) Indiana University Press, 1975.

Bell, Genevieve. “Telling Stories out of School: Remembering the Carlisle Indian Industrial School, 1879-1918.” (Dissertation) Stanford University Press, 1998.

Bruchac, Joseph. [Teacher’s Guide to] Jim Thorpe: The World’s Greatest Athlete [movie]. Moira Productions, 2011.

Brudvig, Jon L. “Bridging the Cultural Divide: American Indians at Hampton Institute, 1878-1923.” (Dissertation) College of William and Mary, 1996.

Bull, Linda. “Indian Residential Schooling: The Native Perspective”. Canadian Journal of Native Education, No. 18 (supplement), 1991.

Child, Brenda J. “Runaway Boys, Resistant Girls: Rebellion at Flandreau and Haskell, 1990-1940”. Journal of American Indian Education, 35(3):49-57.

Davin, Nicholas F. Report on Industrial Schools for Indians and Halfbreeds. Ottawa: Dept. of Indian Affairs, March 14, 1879.

Folsom, Cora. Indian Days at Hampton (unpublished manuscript). Hampton University Museum and Archives, 1918.

Green, Rayna. “Kill the Indian and Save the Man: Indian Education in the United States. To Lead and to Serve: American Indian Education at Hampton Institute, 1878-1923. M. L. Hultgren and P. Fairbanks (Eds.). Charlottesville: Virginia Foundation for the Humanities, 1989.

Ing, Roselyn. “The Effects of Boarding Schools on Native Child-Rearing Practices”. Canadian Journal of Native Education, No.18 (supplement), 1991.

Morgan, Thomas J. “A Plea for the Papoose.” Southern Workman and Hampton School Record, April 1892.

Noriega, Jorge. “American Indian Education in the United States: Indoctrination for Subordination to Colonialism.” M. Annette Jaimes (Ed.). The State of Native America: Genocide, Colonization and Resistance. Boston: South End Press, 1992.

Pratt, Richard H. “The Advantages of Mingling Indians with Whites.” Proceedings and Addresses of the National Education Association, 1895.

Reel, Estelle. Uniform Course of Study for the Indian Schools of the United States. Washington DC: GPO, 1907.

—–. Annual Report of the Superintendent of Indian Schools. Washington DC: GPO, 1907.

Soldier Wolf, Yufna. “Looking to the Past to Find the Future.” Eating Fire, Tasting Blood: An Anthology of the American Indian Holocaust. Marijo Moore (Ed.). New York: Thunder’s Mouth Press, 2006.

Smelcer, John E. Stealing Indians (unpublished novel manuscript), 2013.

—–. “In the Past’s Familiar Tongue” in Here First: Autobiographical Essays by Native American Writers (B. Swann and A. Krupat, Eds.). New York: Random House/Modern Library, 2000.

Stephon, Richard J. “Richard Henry Pratt and His Indians.” Journal of Ethnic Studies, No. 15, Summer 1987.

Tingey, Joseph W. “Indians and Blacks Together: An Experiment in Biracial Education at Hampton Institute, 1878-1923. (Dissertation) Columbia University Press, 1978.

Trennert, Robert A. “Educating Indian Girls at Non-Reservation Boarding Schools, 1878-1920”. Western Historical Quarterly, Vol. 13, No. 2, 1989.

—–. “Corporal Punishment and the Politics of Indian Education Reform”. History of Education Quarterly, Vol. 29, No. 4, 1989.

U. S. Dept. of Interior, Bureau of Indian Affairs. Rules for the Indian School Service. Washington DC: GPO, 1898.

İngilizceden Türkçeye Çeviren: Büşra Yaman

Çeviri Editörü: Asalet Erten

Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://silo.tips/download/the-boarding-school-experience-in-american-indian-literature, 12.12.2022.

  1. General Philip Sheridan’ın sözü (1868) şöyledir: “Hayatımda gördüğüm tek iyi Yerli, ölü olandır.”
  2. Pan-Kızıldericilik (Ç.N.).
  3. Native American Classics: Graphic Classics Volume 24, Joseph Bruchac, John Smelcer & Tom Pomplun (Eds.), Eureka Productions, 2013.

Amerikan Yerli Edebiyatında Yatılı Okul Deneyimi

Joseph Bruchac & John Smelcer

Amerikan Yerli edebiyatının en yaygın temalarından biri yatılı okul deneyiminin yüzyılı aşkın süren etkisidir. 1879’dan 1960’ların ilk yıllarına kadar federal hükümet Amerika yerlilerinin okul çağındaki çocuklarını uzak bölgelerdeki yatılı okullara göndererek asimile etmeye çalıştı. Bu yatılı okullardaki yerli çocukların Batının gelenekleri, dili, eğitimi ve diniyle (sürecin bir parçası Hıristiyanlığa geçişti) yavaş ve kalıcı bir şekilde şekillendirileceği düşünülüyordu. Yerli çocuklar yasal olarak devlet tarafından kaçırıldılar ve kültürel kimliklerini yok etmek amacıyla oluşturulan bu kurumlara gönderildiler. Çalınmış kuşaklar ortaya çıktı. Ordu modeline göre yapılandırılan yatılı okulların çoğunda oğlanların uzun saçlarını kesmesi, üniforma giymesi ve askeri tatbikatlara katılması gerekiyordu.

C:\Users\Hp\YandexDisk\Ekran görüntüleri\2022-12-14_00-10-38.png

Navajolu genç Tom Torlino’nun 1882 yılında Carlisle’deki yatılı okula gelişi ve gelişinden kısa bir süre sonraki hali (fotoğrafı profesyonel fotoğrafçı John N. Choate çekmiştir; Carlisle’deki yatılı okulun “medenileştirici etkisini” geniş kitlelere duyurmak ve hem ABD hem de nüfuzlu beyaz patronlarının desteğini almaya devam etmek amacıyla yerli öğrencilerin fotoğraflarını çektiren Pratt Choate’yi para karşılığında çalıştırıyordu)

Tüm bu uygulamalar, yerliler için kurulan yatılı okulların ilkini ve şüphesiz en etkilisini hem kuran hem yöneten kişiye bağlıydı. Bu kişi, Kırmızı Nehir Savaşında 10. Süvari Birliğinde subay olarak görev yapan Yüzbaşı Richard Henry Pratt’ti. Savaş sona erdiğinde, 1875 yılında Florida’nın St. Augustine bölgesinde bulunan Fort Marion’da (günümüzdeki ismi Castillo de San Marcos) esir alınan 72 yerli Pratt’e verildi. Pratt’in esirleri “dönüştürme” başarısı Carlisle Yatılı Okul modelini geliştirmesine yol açtı. Bu okulların ilki olan Carlisle Yerli Endüstri Meslek Okulu 1897 yılında Pennsylvania’nın Carlisle bölgesinde kuruldu. Pratt 1892 yılında yaptığı konuşmasında, benimsediği ilkeyi şu şekilde ifade etmiştir: “Büyük çoğunluk, iyi olan tek Yerlinin ölü Yerli olduğunu söylemiştir.[1] Bir anlamda bu duyguyu paylaşıyorum; ancak şu şekilde: Yerlilik tamamen öldürülmelidir. Yerlilerin içindeki yerliliği öldürüp onları kurtarın.”

C:\Users\Hp\YandexDisk\Ekran görüntüleri\2022-12-14_00-12-45.png

1895 yılında Carlisle Yerli Endüstri Meslek Okulu (fotoğraflar Yale Üniversitesi Beinecke Kütüphanesindeki Richard M. Pratt Arşivlerine aittir)

C:\Users\Hp\YandexDisk\Ekran görüntüleri\2022-12-14_00-14-51.png

Carlisle Yerli Endüstri Meslek Okulu, 1902 (yıl fotoğrafın altına kurşun kalemle not edilmiştir)

Yerlilerin gönderildiği yatılı okullar Yerli insanları tamamen dönüştürmek, kabile kimliğini yok etmek, dillerini, dinlerini, görenek ve geleneklerini ortadan kaldırmak için inşa edilen yerlerdir. Öğrenciler Yerli dillerini konuşurken yakalandıklarında –genelde ağır bir şekilde– cezalandırılırlardı. Bodrum katlarında ya da kazan dairelerinde günlerce yemek ya da su verilmeden kilitli tutulan öğrencilere dair pek çok hikâye vardır. Bu yatılı okulların en yaygın olduğu dönemde tüm Amerika’da yerliler için 153 tane yatılı okul vardı. Benzer uygulamalar Kanada’nın yerlileri İlk Milletlere ve Avustralya’nın yerlileri Aborjinlere de yapılmıştır.

Yatılı okulların ilk yıllarında binlerce çocuk daha önce bağışıklıkları olmaması nedeniyle başta trahom, grip ve verem olmak üzere çeşitli hastalıklardan öldüler. Hükümet salgın hastalıkları yerlilerin getirdiği iddiasını ısrarla savunarak Yerlilerin fiziksel olarak daha güçsüz olduklarını ve bu nedenle hastalığa yakalandıklarını ortaya attı. Daha kötüsü öğrenciler her zaman genç değildiler. Chiricahua Apache kabilesiyle yaşanan durumda olduğu gibi (Geronimo Apache kabilesine mensuptu), bazen yerliler (tüm kabile) savaş esiri olarak Florida’ya ve sonra Arkansas’a götürüldükten sonra, evli ve çocuklu genç erkekler ve kadınlar arasından Pratt Carlisle’deki okul için öğrenci seçiyordu. Yerlilerin çoğu ya tüberkülozdan hayatlarını kaybettiler (ve Carlisle mezarlığında yatmaktadırlar) ya da ölümcül hastalığa yakalanan ailelerine hastalığı tekrar bulaştırmak için geri gönderildiler.

C:\Users\Hp\YandexDisk\Ekran görüntüleri\2022-12-14_00-16-35.png

Carlisle Yerli Okulunun mezarlığı (1885)

Bu yatılı okullarda çocuk istismarı ve pedofili son derece yaygındı. Mağdurlar bazen istismarcıların kendisiydi. Öğrenciler o kadar çok kötü muamele görüyor, soyutlanıyor, yalnızlaştırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyordu ki bu okullara giden birçok öğrenci yetişkin olduğunda bile okul deneyimlerinden nadiren bahsediyorlardı. Yerlilerin gönderildiği yatılı okullardaki pedofili vakaları henüz son yıllarda kamuoyu gündemine taşındı; çünkü bunları yaşayan büyüklerimiz kişisel deneyimlerini paylaşma cesaretini yeni buldular.

Yerlilerin gönderildiği yatılı okul sisteminin ölümcül etkilerini ortaya koymak kolay olsa da, karmaşık bir şekilde yerlilere iyilikleri de dokunmuştur. Amerikan Yerlisi kimliğini yok etme amacı olan bu yatılı okullar ironik bir şekilde ve pek de bilinçli olmaksızın bu amaçlarının tersine hizmet etmiştir. Tüm ülkenin farklı kabilelerinden gençleri bir araya getirerek kabileler arası hayat boyu süren arkadaşlıkların temelini atmıştır. Ayrıca kabileler arası evlilikler 20. Yüzyılda yeni bir ruh olarak Pan-Yerliciliğin[2] doğmasına katkıda bulunmuştur (Amerikan Yerlisi yazarların birçoğunun üst kuşaklarında karma kabile evlilikleri vardır).

Birçok yerli, yatılı okulların onlardan beklediği gibi hizmetçi ya da vasıfsız işçi olarak hayatlarına devam etmek yerine, kendi insanları için eğitimlerini sürdürmeye devam etti. Geleneksel yollara reddetmeyerek, yerli toplumun liderleri olarak hukuk, sanat dâhil birçok uzmanlık alanında Yerlilerin haklarını ve kimliğini savunmaya devam ettiler; Amerikan Yerli kültürünün dayanıklılığını ortaya koyarak yerliliğin yaşayan ruhuna tanıklık ettiler.

Yatılı okullara gönderilen yerli çocukların yaşamları sonsuza kadar değişti. Evlerini terk etmek bu çocukların seçimi olmamasına rağmen birçoğu evine döndüğünde toplumdan dışlandı. Yatılı okuldan sonra değişen koşullara uyum sağlayamayan birçok öğrenci dışlanmış ve alkolik bireyler olarak kötü koşullarda yalnızlık içinde yaşadı. Yatılı okul deneyimi Amerikan Yerlilerinin üstünde kalıcı bir iz bıraktı. Örneğin; Amerika tarihinde Yerli dillerinin pek çoğunun kaybolmasının izleri bu döneme kadar geri sürülebilir. Çağdaş Amerikan Yerli edebiyatının yazarları bu yatılı okullara gönderilecek kadar yaşlı olmasalar bile, yerli edebiyatının şiir, kısa öykü, deneme, roman ve tiyatro oyunlarından oluşan kanonu yatılı okul deneyimine sık sık referans vermektedir. Yazarların genç olmalarına rağmen, ebeveynlerinin ve daha üst kuşaklarının deneyimlerinden bir şekilde etkilendikleri şüphe götürmez. 2013 yılında yayımlanan Native American Classics[3] antolojisinde ilk sırada yer alan “After a Sermon at the Church of Infinite Confusion” başlıklı şiir ve “The Soft-Hearted Sioux” başlıklı öyküde kuşaklar arası bu etkiyi görebilirsiniz.

ABD’de ve Kanada’da Amerikan Yerlilerinin Yatılı Okul Deneyimleri Üstüne Yapılan Çalışmalardan Bir Kaynak Derlemesi

Kitaplar:

Adams, David Wallace. Education for Extinction: American Indians and the Boarding School Experience, 1875-1928. Lawrence: University Press of Kansas, 1995.

Archuleta, M., Child, B. and Tsianina Lowawaima. Away from Home: American Indian Boarding School Experiences, 1879-2000. Phoenix: Heard Museum, 2000.

Barman, Jean, Yves Herbert and D. McCaskall (Eds.). Indian Education in Canada, Vol. 1: The Legacy. Vancouver: Nakota Institute/University of British Columbia Press, 1986.

Bordewich, Fergus M. Killing the White Man’s Indian: Reinventing Native American’s at the End of the Twentieth Century. New York: Doubleday, 1996.

Breaking the Silence: An Interpretive Study of Residential School Impact and Healing as Illustrated by Stories of First Nations Individuals. Ottawa: Assembly of First Nations, 1994.

Bruchac, Joseph, Smelcer, John, & Tom Pomplun (Eds.). Native American Classics: Graphic Classics Volume 24. Eureka Productions, 2013.

Caldwell, George. Indian Residential Schools: A Research Study of Nine Residential Schools in Saskatchewan. Ottawa: Canadian Welfare Council, 1967.

Champagne, Duane (Ed.). Contemporary Native American Cultural Issues. Walnut Creek: AltaMira Press, 1999.

Child, Brenda J. Boarding School Seasons: American Indian Families, 1900-1940. Lincoln, University of Nebraska Press, 1998.

Churchill, Ward. Indians Are Us? Culture and Genocide in Native North America. Maine: Common Courage Press, 1994.

—–. A Little Matter of Genocide: Holocaust and Denial in the Americas, 1492 to the Present. San Francisco: City Lights, 1997.

—–. Kill the Indian, Save the Man: The Genocidal Impact of American Indian Residential Schools. San Francisco: City Lights, 2004.

Cobb, Amanda. Listening to our Grandmothers’ Stories: The Bloomfield Academy for Chickasaw Females, 1852-1949. Lincoln: Nebraska UP, 2000.

Coleman, Michael. American Indian Children at School, 1850-1930. Jackson: University of Mississippi Press, 1993.

Cooper, Michael L. Indian School: Teaching the White Man’s Way. New York: Clarion Books, 1999.

De Cora, Angel. The Department of Indian Art (teacher’s booklet). Carlisle: Carlisle Indian School, 1908.

DeJong, David H. Promises of the Past: A History of Indian Education in the United States. Golden: North American Press, 1993.

Ellis, Clyde. To Change Them Forever: Indian Education at the Rainy Mountain Boarding School, 1893-1930. Norman: University of Oklahoma Press, 1996.

Ellis, Pearl. Indian Americanization Through Homemaking. Los Angeles: Wetzel, 1929.

Fortunate Eagle, Adam. My Life in an Indian Boarding School. Norman: University of Oklahoma Press, 2010.

Fournier, Suzanna and E. Crey. Stolen from Our Embrace: The Abduction of First Nations Children. Vancouver: Douglas & McIntyre, 1997.

Furniss, Elizabeth. Conspiracy of Silence: The Case of the Native Students at St. Joseph’s Residential School, 1891-1920. British Columbia: Cariboo Tribal Council, 1991.

—–. Victims of Benevolence: Discipline and Death at the Williams Lake Indian Residential School, 1891-1920. British Columbia: Cariboo Tribal Council, 1991.

Grant, Agnes. No End of Grief: Indian Residential Schools in Canada. Winnipeg: Pemmican Press, 1996.

Greymorning, Stephen (Ed.). A Will to Survive: Essays on the Politics of Culture, Language and Identity. Boston: McGraw Hill, 2004.

Haig-Brown, Celia. Resistance and Renewal: Surviving the Indian Residential School. Vancouver: Tillacum Library, 1988.

Holt, Marilyn. The Orphan Trains: Placing Out in America. Lincoln: University of Nebraska Press, 1992.

Hoxie, Frederick. A Final Promise: The Campaign to Assimilate Indians, 1880-1920. Lincoln: University of Nebraska Press, 1985.

Hyer, Sally. One House, One Voice: Native American Education at Sante Fe Indian School. Sante Fe: Museum of New Mexico Press, 1990.

Jaimes, M. Annette (Ed.). The State of Native America: Genocide, Colonization and Resistance. Boston: South End Press, 1992.

Johnston, Basil. Indian School Days. Norman: University of Oklahoma Press, 1989.

La Flesche, Francis. The Middle Five: Indian Schoolboys of the Omaha Tribe. Madison: University Press, 1963.

Lindsey, Donald F. Indians at Hampton Institute, 1877-1923. Chicago: University of Illinois Press, 1995.

Kelly, Lawrence C. The Assault in Assimilation: John Collier and the Origins of American Indian Policy Reform. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1983.

Knockwood, Isabella. Out of the Depths: The Experiences of Mi’kmaw Indian Children at the Residential School at Shubenacadie, Nova Scotia. Lockeport: Roseway Books, 1992.

Lomawaima, K. Tsianina. They Called it Prairie Light: The Story of the Chilocco Boarding School. Lincoln: University of Nebraska Press, 1994.

McBeth, Sally J. Ethnic Identity and the Boarding School Experience of West-Central Oklahoma Indians. Washington DC: University Press, 1983.

McDonnell, Janet A. The Dispossession of the American Indians, 1887-1934. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Miller, J. R. Shingwauk’s Vision: A History of the Indian Residential Schools. Toronto: University of Toronto Press, 1996.

Milloy, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1879-1986. Winnipeg: University of Manitoba Press, 1999.

Nuu-chah-nulth Tribal Council. Indian Residential Schools: The Nuu-chah-nulth Experience. Port Albert, Nuu-chah-nulth Tribal Council, 1996.

Olsen, Sylvia, Rita Morris and Ann Sam (Eds.). No Time to Say Goodbye: Children’s Stories from the Kuper Island Indian Residential School. Victoria: Sono Nis Press, 2001.

Priest, Benson. Uncle Sam’s Stepchildren: The Reformation of the United States Indian Policy, 1865-1887. Lincoln: University of Nebraska Press, 1975 reprint of 1942 original.

Prucha, Paul. The Churches and the Indian Schools, 1888-1912. Lincoln: University of Nebraska Press, 1979.

Riney, Scott. The Rapid City Indian School. Norman: University of Oklahoma Press, 1999.

Makaleler, Resmi Evraklar ve Yayımlanmamış Çalışmalar:

Adams, David W. “The Federal Indian Boarding School: A Study of Environment and Response, 1879-1918.” (Dissertation) Indiana University Press, 1975.

Bell, Genevieve. “Telling Stories out of School: Remembering the Carlisle Indian Industrial School, 1879-1918.” (Dissertation) Stanford University Press, 1998.

Bruchac, Joseph. [Teacher’s Guide to] Jim Thorpe: The World’s Greatest Athlete [movie]. Moira Productions, 2011.

Brudvig, Jon L. “Bridging the Cultural Divide: American Indians at Hampton Institute, 1878-1923.” (Dissertation) College of William and Mary, 1996.

Bull, Linda. “Indian Residential Schooling: The Native Perspective”. Canadian Journal of Native Education, No. 18 (supplement), 1991.

Child, Brenda J. “Runaway Boys, Resistant Girls: Rebellion at Flandreau and Haskell, 1990-1940”. Journal of American Indian Education, 35(3):49-57.

Davin, Nicholas F. Report on Industrial Schools for Indians and Halfbreeds. Ottawa: Dept. of Indian Affairs, March 14, 1879.

Folsom, Cora. Indian Days at Hampton (unpublished manuscript). Hampton University Museum and Archives, 1918.

Green, Rayna. “Kill the Indian and Save the Man: Indian Education in the United States. To Lead and to Serve: American Indian Education at Hampton Institute, 1878-1923. M. L. Hultgren and P. Fairbanks (Eds.). Charlottesville: Virginia Foundation for the Humanities, 1989.

Ing, Roselyn. “The Effects of Boarding Schools on Native Child-Rearing Practices”. Canadian Journal of Native Education, No.18 (supplement), 1991.

Morgan, Thomas J. “A Plea for the Papoose.” Southern Workman and Hampton School Record, April 1892.

Noriega, Jorge. “American Indian Education in the United States: Indoctrination for Subordination to Colonialism.” M. Annette Jaimes (Ed.). The State of Native America: Genocide, Colonization and Resistance. Boston: South End Press, 1992.

Pratt, Richard H. “The Advantages of Mingling Indians with Whites.” Proceedings and Addresses of the National Education Association, 1895.

Reel, Estelle. Uniform Course of Study for the Indian Schools of the United States. Washington DC: GPO, 1907.

—–. Annual Report of the Superintendent of Indian Schools. Washington DC: GPO, 1907.

Soldier Wolf, Yufna. “Looking to the Past to Find the Future.” Eating Fire, Tasting Blood: An Anthology of the American Indian Holocaust. Marijo Moore (Ed.). New York: Thunder’s Mouth Press, 2006.

Smelcer, John E. Stealing Indians (unpublished novel manuscript), 2013.

—–. “In the Past’s Familiar Tongue” in Here First: Autobiographical Essays by Native American Writers (B. Swann and A. Krupat, Eds.). New York: Random House/Modern Library, 2000.

Stephon, Richard J. “Richard Henry Pratt and His Indians.” Journal of Ethnic Studies, No. 15, Summer 1987.

Tingey, Joseph W. “Indians and Blacks Together: An Experiment in Biracial Education at Hampton Institute, 1878-1923. (Dissertation) Columbia University Press, 1978.

Trennert, Robert A. “Educating Indian Girls at Non-Reservation Boarding Schools, 1878-1920”. Western Historical Quarterly, Vol. 13, No. 2, 1989.

—–. “Corporal Punishment and the Politics of Indian Education Reform”. History of Education Quarterly, Vol. 29, No. 4, 1989.

U. S. Dept. of Interior, Bureau of Indian Affairs. Rules for the Indian School Service. Washington DC: GPO, 1898.

İngilizceden Türkçeye Çeviren: Büşra Yaman

Çeviri Editörü: Asalet Erten

Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://silo.tips/download/the-boarding-school-experience-in-american-indian-literature, 12.12.2022.

  1. General Philip Sheridan’ın sözü (1868) şöyledir: “Hayatımda gördüğüm tek iyi Yerli, ölü olandır.”
  2. Pan-Kızıldericilik (Ç.N.).
  3. Native American Classics: Graphic Classics Volume 24, Joseph Bruchac, John Smelcer & Tom Pomplun (Eds.), Eureka Productions, 2013.

Bu yazıyı paylaşın
error: İçerik koruma altındadır!!
Scroll to Top